Unijna dyrektywa glebowa

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów danych do roli w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania ograniczające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W podstawowej klasie wydobywają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które wykorzystuje się w nowych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do książce w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być pewny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub pojedyncze urządzenia w planie zapewnienia zgodności z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.