Uziemienie czlowieka

Uziemienie to ostatnia dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Uziemienie jest ostatnie proces zakładający się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro.
Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią dodatkowo w rezultacie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie układa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających.
Są drugie rodzaje uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W całości uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w końcach uziemieniowych.
Zaciski ze względu na własną konstrukcję liczy się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo – zaprasowywane.
Rodzaj zastosowanego zacisku i jego konstrukcja określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być spełnione sprawnie i spełniać wymagania dla połączenia elektrycznego.
W ostatnim sensie zaczyna się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być zakładane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy.
Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu duża jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości technicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.