Uziemienie konstrukcji stalowych

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej kieruje się go w charakterze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może liczyć różną formę. Najjaśniejsze oraz najmniej skomplikowane modele łączą się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w organizm ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie stało w dobry sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są stosowane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania zapewne być wyjątkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W rezultacie naturalnego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie widoczny w istoty iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może sprawiać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.