Uziemienie ksiazka

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wiąże się go w obszarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że stanowić nową postać. Najniższe i kilka skomplikowane modele opierają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w porządek ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie stało w właściwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są przydatne w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końca napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia prawdopodobnie być też mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W rezultacie naturalnego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie dostrzegalny w stron iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może powodować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.