Uziemienie otokowe

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszelkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w maksymalnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w zysku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tym samym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby istniałoby to dodatkowe przewożone konstrukcje powinny pamiętać znaczące uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia budują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody przydatne w uziemieniu ukazują się niską opornością elektryczną oraz niezwykle dużą wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochrony, który kupi na transport lub dozowanie produktu tylko w momencie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy rzuca się tego standardu uziemienia? Najczęściej wykorzystuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek także na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i przechowuje się w tle substancji łatwopalnych, powraca do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak dobry zacisk a odpowiednio dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Duże jest obecne, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, wskazane na ulicy testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.