Warunki zaistnienia pozaru

Aby doszło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w budynku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co stanowi zawsze najczęstszą przyczyną pożarów w obiektu Składa się, że przyroda ma wystarczający pomysł na działanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest ktoś. Celowe podpalenie domu lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną podstawą jest połączenie instalacji elektrycznej w miejscu. Pewno zatem żyć dostarczone przez stary wiek instalacji, pożądaj przez zwarcie wynikające z naprawy przez niedoświadczoną osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, jakie stanowi non stop podłączone do prądu i posiada wysoką sytuację na liście przyczyn pożarów. Wykonywanie prac, w których wykorzystywana jest cenna temperatura np. w działalnościach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, które są łatwo palne (np. butle gazowe) również zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. A tak które powinniśmy zachować środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru? W sensu zwiększenia swego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Przestrzeganie tej rad zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, który mógłby przynieść pożar w bloku. A na co dodatkowo powinniśmy przyciągać uwagę? Przede każdym powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które mówią domu czy urządzeń elektrycznych. Warto jeszcze zaopatrzyć dom czyli jego ziemie w sprzęt, który ułatwi gaszenie ewentualnego pożaru lub uniknie mu kiedy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy i na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną i umożliwić jej prawidłową konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić uwagę na ostatnie jakie środki są wykorzystywane do instalacje i wykończenia domu bo możemy poznać kilka klas materiałów mając pod uwagę ich łatwopalność.