Wodociagi grybow

Wymagania w obrębie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników narzędzi do dania maksymalnej hermetyzacji urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych i zapewnienia ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd coraz dużo przystępne staje się wykorzystywanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty oraz urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając produkt do budów płytek, bierze pod uwagę inne elementy: - ich siła chemiczną - najbardziej modnym materiałem z jakiego są robione płytki, jest stal nierdzewna, - ich forma temperaturową, - oraz trwałość płytki - zabiera się tu pod opiekę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas procesu także jego przemiany w sezonie, temperaturę i składniki chemiczne. Te informacje dają z serii orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do rodzaju płytek, które może zastosować i momentu ich używania. Jest wówczas dużo poważne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może skończyć proces sztuk i dać niepotrzebne straty. Realizowany istnieje też różny sposób płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki też są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki naszej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy narzędzia oraz dodają gwarancję użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który zawsze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach. Producenci proponują też kombinację, liczącą na tym, że płytka bezpieczeństwa tworzona jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego gatunku rozwiązanie ma silne zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór bezpieczeństwa przed korozją a zagranicznymi elementami chemicznymi, - daje możliwość wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby jest możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez potrzebie jego demontażu. Poza tym płytki bezpieczeństwa potrafią stanowić przydatne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa.