Wybuch metanu na kopalni wujek

Górnictwo w swym terenu jest najzdolniejsze na wszystkim świecie, a ponadto mimo metanowych pokładów węgla najbezpieczniejszym. Bezpieczeństwo dokonano przez użycie różnorodnych technik oraz bezpieczeństw, dzięki którym ograniczamy możliwość zapalenia się czy wybuchu metanu.

Chcąc uniknąć wybuchu metanu, minimalizujemy bycie czynników go kierujących, których występowanie możemy ograniczyć poprzez wdrożenie odpowiednich urządzeń. Na części kopalni lub do granice czyli do przodka pragnie być doprowadzony prąd zasilający kombajny i przenośniki transportujące urobek. To teraz na produkt wytworzenia się iskrzenia uszkodzonych kabli, czy wytworzenie się łuku elektrycznego, trafia do zapalenia i wybuchu metanu. Dlatego ponadto we całych urządzeniach elektrycznych przydatna jest specjalna ochrona przeciwwybuchowa (explosion protection). Dzięki takiej ochronie przydatnej w ostatnich ludzi narzędziach i organizacjach minimalizujemy przedostanie się potencjału elektrycznego do centrum metanowego dzięki czemu w razie awarii nie dołączy do tragedii. Górnicy elektrycy siedzący na działki kopalni są specjalnie szkoleni z poziomu ochrony przeciwwybuchowej i ognioszczelności tak, by umieli oni bezpiecznie dla siebie i indywidualnych ludzi dołowych wykonywać osobistą działalność. Każdy elektryk dołowy raz na pięć lat musi mieć wkład w takim szkoleniu zakończonym egzaminem, dzięki dlaczego jego myśl zostanie odświeżona oraz zapozna się z drugimi wzorami i systemami osiągnięci ognioszczelności i przeciwwybuchowości. Ochrona przeciwwybuchowa i ognioszczelność jest zatem ważnym elementem stosowanym na jakiejś kopalni, dzięki czemu minimalizowane stanowi zagrożenie wybuchem metanu.