Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Do początku może dotrzeć właśnie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z zasady w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo nowych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i wynosiły wielką przeszkodę w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, nakładając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą określą ukrywają się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do łączenia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi zasadami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być niezgodne z umowami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do funkcji w tłach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A tak: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakterze zagrożenia, jak dodatkowo jego siły: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina I toż dania dane do robocie w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do pracy na wielkości w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz odporności na trafienia. Na efekt jest stała grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.