Zagrozenie wybuchem pylu weglowego

Urządzenia oddane do służb w dziedzinie zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy produkt, dany do używania w strefach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm związanych z tą informacją, która daje szczegółowe wymagania jeśli należy o jedne produkty. I warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być materiałem regulacji wewnętrznych ważnych w danych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą lecz być sprzeczne z regułą, zaś nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgodności z obowiązującym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na wstępu XX wieku, gdy w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego znaczenia do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło to do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i uwalniający się metan. Jako, że trzeba jest matką wynalazków, to po wielu wypadkach zastosowano inne pracowniki olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model ważny stanowi pewnym z wielu potwierdzeń, że podawanie się do wysokich norm, połączonych z wynikami w powierzchni zagrożenia początkiem jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy a pracownika. Zabieg tego obowiązku powoduje zarówno obrazy w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak radzi jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian planującym na planie likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dawanie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest podstawową zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to przecież ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego zakończenia pracy, niepodawanie się do norm etc. Podawanie się do dyspozycje ATEX i zasad z nią uzależnionych jest głównym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego oraz usług powiązanych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w niniejszym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko bierz się do zastosowania artykułów z prawymi normami, ale przemyśl następstwa swoich wadzie!