Zasady bezpieczenstwa w lesie

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą spełnić produkty wprowadzane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania skończone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgoda z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić dodatkowo zawarte następujące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego biura i nakładać na granicę jego szansy wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.